Gói ST200

  • Lượt Đăng ký: 1,687,157
  • Giá cước: 200.000 đ
  • Lưu lượng: 60G/Tháng
  • Nội mạng: Miễn phí gọi < 20 phút/cuộc
  • Ngoại mạng: Miễn phí 200 phút gọi
  • Tin nhắn: Giá thường
  • Vượt cước: Tốc độ thường
  • Loại sim: Sim được ưu đãi
  • Cú pháp: ST200 867420758 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS