Gói Mimax70

  • Đăng ký: 1,688,850
  • Giá cước: 70.000 đ
  • Lưu lượng: 3G/Tháng
  • Hết lưu lượng: Tốc độ thường
  • Tin nhắn: 200đ
  • Loại sim: Sim Viettel
  • Cú pháp: Mimax70 867420758 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS