Gói Mimax200

  • Đăng ký: 1,686,579
  • Giá cước: 200.000 đ
  • Lưu lượng: 15G/Tháng
  • Vượt cước: Tốc độ thường
  • Cước gọi: Giá thường
  • Tin nhắn: Giá thường
  • Loại sim: Sim Viettel
  • Cú pháp: Mimax200 867420758 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS