Gói Mimax125

  • Đăng ký: 1,686,327
  • Giá cước: 125.000 đ
  • Lưu lượng: 8G/Tháng
  • Tin nhắn: 200 đ
  • Vượt cước: Tốc độ thường
  • Loại sim: Sim được ưu đãi
  • Cú pháp: Mimax125 867420758 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS