Gói D90

  • Đăng ký: 1,687,662
  • Giá cước90.000 đ/ tháng
  • Lưu lượng: 10GB/Tháng
  • 10GB Tốc độ cao
  • Loại sim: Dcom
  • Cú pháp: D90 867950183 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS