Gói D70

  • Đăng ký: 1,687,543
  • Giá cước70.000đ/tháng
  • Lưu lượng7GB/Tháng
  • 7GB Tốc độ cao
  • Loại sim: Dcom
  • Cú pháp: D70 867950183 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS