Gói D50

  • Đăng ký: 1,691,040
  • Giá cước: 50.000đ/tháng
  • Lưu lượng: 3,5GB/Tháng
  • 3,5GB Tốc độ cao
  • Loại sim: Dcom
  • Cú pháp: D50 867950183 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS