Gói D30

  • Đăng ký: 1,686,882
  • Giá cước: 30.000 đ
  • Lưu lượng: 2,5GB/Tháng
  • 2,5GB Tốc độ cao
  • Loại sim: Dcom
  • Cú pháp: D30 867950183 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS