Gói D200

  • Đăng ký: 1,686,396
  • Giá cước: 200.000 đ
  • Lưu lượng: 20G/Tháng
  • 20G Tốc độ cao
  • Loại gói cước: Gói cước Dcom theo lưu lượng
  • Cước vượt gói: 9.76đ/50Kb
  • Loại sim: Dcom
  • Cú pháp: D200 867950183 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS