Gói 3V70C

  • Đăng ký: 1,687,769
  • Giá cước: 210.000 đ
  • Lưu lượng: 45G/3Tháng
  • Vượt cước: Tốc độ thường
  • Cước gọi:Miễn phí gọi nội mạng
  • Tin nhắn: Giá thường
  • Loại sim: Sim nhận được tin nhắn
  • Cú pháp: 3V70C 867420758 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS