Gói WC2

  • Đăng ký: 1,784,590
  • Giá cước: 20.000 đ
  • Lưu lượng: 5G/24h
  • Vượt cước: Tốc độ thường
  • Loại sim: Sim được ưu đãi
  • Cú pháp: WC2 867420758 gửi 9123

 Đăng ký qua SMS