Các Gói Cước Khuyến Mãi Mới Nhất Của Viettel

Title
Gói V90
 • 90.000 đ
 • 60G/Tháng

Nội mạng: Gọi < 20 phút

Ngoại mạng: 50 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói V120
 • 120.000 đ
 • 60G/Tháng

Nội mạng: Gọi < 20 phút

Ngoại mạng: 100 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói ST200
 • 200.000 đ
 • 60G/Tháng

Nội mạng: Gọi < 20 phút

Ngoại mạng: 200 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói V150
 • 150.000 đ
 • 120G/Tháng

Nội mạng: Gọi < 20 phút

Ngoại mạng: 50 phút

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói ST150
 • 150.000 đ
 • 28GB/28 ngày

Nội mạng: Miễn phí < 20 phút

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết

Title
Gói ST120
 • 120.000 đ
 • 28G/28 ngày

Nội mạng: Giá thường

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
ST90
 • 90.000 đ
 • 60G/Tháng

Nội mạng: Giá thường

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
ST70
 • 70.000 đ
 • 30GB/Tháng

Nội mạng: Giá thường

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói HI90
 • 90.000 đ
 • 3GB/Tháng

Nội mạng: 100P/tháng

Ngoại mạng: 100P/tháng

SMS nội mạng: 30 tin

chi tiết
Title
Gói XL50
 • 50.000 đ
 • 5GB/Tháng

Nội mạng: Giá thường

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói XL90
 • 90.000 đ
 • 9GB/Tháng

Nội mạng: Giá thường

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói ECOD50
 • 50.000 đ
 • 3G/Tháng

Cước gọi: Giá thường

Tin nhắn: Giá thường

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói V200K
 • 200.000đ
 • 3.5G/Tháng

Nội mạng: 1000 phút

Ngoại mạng: 200 phút

Vượt cước: 75đ/50k

chi tiết
Title
Gói V50K
 • 50.000đ

 • 7GB data/7 ngày

Nội mạng: miễn phí 7GB data

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Dừng truy cập

chi tiết
Title
Gói MP50
 • 50.000đ

 • 30 ngày

Nội mạng: miễn phí

Ngoại mạng: Giá thường

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết
Title
Gói esT120(mới)
 • 120.000đ

 • 28 ngày / tặng 28GB

Nội mạng: Miễn phí

Ngoại mạng:Tốc độ thường

Vượt cước: Tốc độ thường

chi tiết